QUY TRÌNH THANH TOÁN CÁC KHOẢN CHI CHO CÁ NHÂN

Ngày 21-10-2020

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

16/03/2015 | 14:49

Quy trình 1: Quy trình thanh toán tiền lương, phụ cấp lương và khoản thu nhập tăng thêm hàng tháng cho cán bộ, viên chức và người lao động

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

16/03/2015 | 14:49

Quy trình 2: Quy trình thanh toán các khoản truy lĩnh lương và phụ cấp hàng tháng

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

16/03/2015 | 14:48

Quy trình 3.1: Quy trình thanh toán tiền thu nhập ngày lễ tết hoặc các ngày kỷ niệm, các khoản thanh toán tiền thưởng thi đua, thưởng đột xuất, các khoản thanh toán ngoài lương và các khoản chi quỹ phúc lợi khác theo quy chế chi tiêu nội bộ Đối với thanh toán thu nhập ngày lễ, tết, nghỉ hè hoặc các ngày kỷ niệm và các khoản chi phúc lợi khác

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

16/03/2015 | 14:47

Quy trình 3.2: Thanh toán các khoản tiền thưởng theo danh hiệu thi đua hàng kỳ

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

16/03/2015 | 14:47

Quy trình 3.3: Thanh toán các loại tiền thưởng đột xuất cho cán bộ, viên chức

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

16/03/2015 | 14:46

Quy trình 4: Quy trình Thanh toán tiền làm thêm giờ, trực đêm

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

16/03/2015 | 14:45

Quy trình 3.4 Quy trình thanh toán tiền phụ cấp ngoài lương

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

16/03/2015 | 14:45

Quy trình 5: Quy trình thanh toán tiền BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH và KPCĐ cho cơ quan công đoàn

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

16/03/2015 | 14:44

Quy trình 6.1: Quy trình thanh toán học bổng

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

01/07/2013 | 09:58

Quy trình 6.2: Thanh toán tiền trợ cấp xã hội (con mồ côi, ...) theo quy định

Trang 1/1 <1>